Gizlilik Sözleşmesi

Kullanım Şartları

  1. Taraflar
  2. a) İşbu Geometra Concept Sözleşmesi (Sözleşme) www.geometraconcept.com internet sitesinin sahibi, Konyaaltı/Antalya adresinde bulunan Onur Orhan Geometra Concept (Bundan böyle www.geometraconcept.com olarak anılacaktır) ile www.geometraconcept.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı ÜYE arasında, Üyelik Formunu onayladığı tarihinde akdedilmiştir.
  3. İşbu Sözleşme’nin konusu Geometra Concept’in sahip olduğu internet sitesi www.geometraconcept.com’dan ÜYE’nin yararlanma ve kullanma şartlarının belirlenmesidir.
  4. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. ÜYE www.geometraconcept.com internet sitesini kullanırken tüm yasal mevzuat hükümlerine uymayı ve söz konusu hükümleri ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi durumda, oluşacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ÜYE sorumlu olacaktır.

3.2. ÜYE, www.geometraconcept.com internet sitesinde başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, trojen, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.3. ÜYE, www.geometraconcept.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde ve yasalara aykırı herhangi bir amaç için kullanamaz.

3.4. www.geometraconcept.com internet sitesinde ÜYE’ler tarafından beyan edilen, yazılan fikir ve düşünceler ve kullanılan ifadeler münhasıran ÜYE’lerin kendi kişisel fikir ve yorumlarıdır ve bu fikir ve yorumların sonuçlarından yalnızca ÜYE sorumludur. Bu görüş ve düşüncelerin Geometra Concept ile hiçbir ilgisi ve bağlantısı bulunmamaktadır. Geometra Concept’in ÜYE’nin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişi veya kurumların uğrayabileceği zararlardan veya üçüncü kişi veya kurumların beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle ÜYE’nin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.5. ÜYE, www.geometraconcept.com internet sitesine ÜYE olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve Geometra Concept’in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları defaaten ve nakden tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.6. ÜYE’nin Geometra Concept internet sitesinden aldığı şifreyi kullanma hakkı münhasıran ÜYE’ye aittir. ÜYE bu şifreyi herhangi bir üçüncü şahsa veremez. Şifrenin kullanımına ilişkin tüm hukuki ve cezai sorumluluk ÜYE ye aittir.

3.7. Geometra Concept, ÜYE verilerinin yetkisiz kişilerce ele geçirilmesinden ve ÜYE yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu tutulmayacaktır. ÜYE, www.geometraconcept.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Geometra Concept’den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.8. ÜYE, başka internet kullanıcılarının bilgilerine ve yazılımlarına izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi halde, bu nedenle doğacak hukuki ve cezai sorumluluk tamamen ÜYE’ye aittir.

3.9. İşbu Sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden ÜYE, bu nedenle doğabilecek tüm zararlardan sorumlu olacağını ve Geometra Concept’i bu nedenle ortaya çıkabilecek tüm zarar, dava, talep ve iddialardan ari tutacağını ve bunlara karşı tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.

3.10.Geometra Concept’in her zaman tek taraflı olarak herhangi bir sorumluluk üstlenmeksizin ÜYE’nin ÜYE’liğini askıya alma veya sonlandırma ve ÜYE’ye ait tüm veri, belge ve dosyaları silme hakkı mevcuttur.

3.11. www.geometraconcept.com internet sitesinde yer alan bazı kısımlardaki tasarım ve yazılımı ile ürünlere ait metin ve görsel içeriklere ilişkin fikri mülkiyet hakları Geometra Concept’in mülkiyetinde olup, bunlar ÜYE tarafından Geometra Concept’in yazılı izni olmaksızın kullanılamaz.

3.12. Geometra Concept tarafından www.geometraconcept.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan Internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.13.Geometra Concept kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, hizmetlerini ve ürünlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için, kullanımını kullanıcılarının ilgi alanlarına ve tercihlerine yönelik çalışmalarda ÜYE’lerin önceden rızasını almak kaydıyla bu ÜYE’lerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Geometra Concept, ÜYE’nin www.geometraconcept.com internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

3.14. ÜYE yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında Geometra Concept markasının ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları hakkında kendisine bilgi ve ilanlar gönderilmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. ÜYE, Geometra Concept sitesine ÜYE olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, Geometra Concept tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. ÜYE aksini bildirmediği sürece ÜYE’liği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, Geometra Concept tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder.

ÜYE yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, kısaca herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve Geometra Concept’i sorumlu tutmayacağını kabul ve beyan eder. ÜYE veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini Geometra Concept müşteri hizmetlerine iletebilir.

3.15. Geometra Concept, ÜYE’nin kişisel bilgilerini, yürürlükte olan kanun ya da düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı, idari emir gereğince açıklaması gerektiği durumda, ve ÜYE’nin rızasının bulunduğu takdirde üçüncü kişilere açıklayabilir.

3.16. Geometra Concept web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbirler alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda ÜYE Geometra Concept web sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.17. Geometra Concept, sitenin içeriğini, tasarımını ve yazılımını dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme, durdurma ya da sonlandırma ve dilediği zaman internet sitesinde kayıtlı olan kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını haizdir.

3.18. Geometra Concept, işbu sözleşmenin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman güncelleyebilir, değiştirebilir veya yürürlükten kaldırabilir. Güncellenen, değiştirilen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm ÜYE’ler için hüküm ifade edecektir.

3.19. Geometra Concept, işbu Sözleşme uyarınca, ÜYE’lerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme elektronik postaları ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahiptir. ÜYE işbu Sözleşme’yi onaylamakla beraber bilgilendirme e-postalarının elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesine rıza göstermiş sayılacaktır. ÜYE elektronik posta ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda Geometra Concept müşteri hizmetlerine bu talebini ileterek, elektronik posta ve/veya SMS gönderim iptal işlemini gerçekleştirebilecektir.

  1. Sözleşmenin Feshi taraflardan her biri işbu Sözleşme’yi karşı tarafa yapacağı tek taraflı bir bildirimle her zaman feshedebilir.
  2. İhtilaflerin Halli

İşbu sözleşme ÜYE’nin, ÜYE’liğini iptal etmesi veya Geometra Concept tarafından ÜYE’liğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Geometra Concept ÜYE’nin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda ÜYE’nin ÜYE’liğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

  1. Yürürlük

ÜYE’nin ÜYE’lik kaydı ÜYE’nin işbu Sözleşme de yer alan tüm maddeleri okuduğu ve kabul etmesiyle gerçekleşir. İşbu Sözleşme ÜYE’nin ÜYE olması anında akdedilmiş ve yürürlülüğe girmiştir.